ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับเอกสารกองช่าง
  รายละเอียด :

ตามที่ นายศรันย์ภัทร์  ฤทธิ์รัตน์  ได้แจ้งขอหมายเลขประจำบ้านไว้กับทางเทศบาล

บัดนี้เอกสารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้มารับเอกสารได้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 431 คน