ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555
  รายละเอียด :

เชิญผู้สนใจยื่นคำร้องขอเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๕๕

วันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.

  ห้องประชุมกองหอสมุดกลาง  ห้องยันต์ทอง (ชั้น 6)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

(รายละเอียดตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุม)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 327 คน