ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
  รายละเอียด : นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 223 คน