ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว  ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 343 คน