ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 ก.ย.2554
  รายละเอียด : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ในวันที่  13  ก.ย.2554  
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 353 คน