ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเข้าร่วมประชุมสภา
  รายละเอียด : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนเข้าร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  4   ในวันที่  11  สิงหาคม  2554  เวลา  09.30 น.  ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 529 คน