ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบล
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบล  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี  2554  ตามที่ อบต.ท่างิ้วได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาครั้งแรกประจำปี 2554 กำหนดสมัยประชุมจำนวน  4  สมัย และสภาได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2554  ระหว่างวันที่  1- 15 มิถุนายน 2554
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 553 คน