ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยสวัสดิการความพิการประจำปี งบประมาณ 2555
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลท่างิ้ว  ประชาสัมพันธ์ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยสวัสดิการความพิการประจำปี งบประมาณ  2555
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 338 คน