ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
  รายละเอียด : ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 436 คน