ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
  รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 369 คน