ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4
  รายละเอียด : ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 293 คน