ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเพื่อให้ประชาชนในหมู๋บ้านรับทราบในการประชุมดังกล่าว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 635 คน