ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปี 2554
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2554  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีหน้าที่ชำระค่าภาษีได้ทราบวันและเวลาในการรับชำระภาษี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1359 คน