ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปี 2553
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปี 2553 เพื่อแจ้งให้ผู้ชำระภาษีได้ทราบถึงระยะเวลากำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1261 คน