ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ได้จัดทำโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 229 คน