ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา
  รายละเอียด : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๔  ณ . ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 222 คน