ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประ
  รายละเอียด :

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๓๐ น.   ณ.  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 281 คน