ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมั
  รายละเอียด : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๔   ณ  ห้องประชุมประสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 586 คน