ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557 )
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557 )    รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 773 คน