ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมจัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเป็นเทศบาลตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : ขอเชิญร่วมจัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเป็นเทศบาลตำบลท่างิ้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 294 คน