ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : เพื่อสำรวจความต้องการและเจตนารมณ์ของประชาชนตำบลท่างิ้วทุกหมู่บ้านรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 350 คน