ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ขอแจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียด : กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปี งบประมาณ 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 297 คน