ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2552
  รายละเอียด : การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 256 คน