ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุ
  รายละเอียด : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๒ ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 267 คน