ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๓
  รายละเอียด :

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น. และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๓ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 350 คน