ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วขอเชิญร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๓
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วขอเชิญร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553  และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ั
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 339 คน