ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ประจำเดือนมีนาคม 2553
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ขอเชิญร่วมกันรับเบี้ยยังชีพยังชีพต่างๆ ประจำเดือนเมษายน 2553 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 368 คน