ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.ท่างิ้ว ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมกันจำนวน 8 หมู่บ้าน ในวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2553
  รายละเอียด : โดยมีรายละเอียดต่างๆตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 390 คน