ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ตั้งแต่มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553
  รายละเอียด : กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ตั้งแต่มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 325 คน