ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น.และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมส
  รายละเอียด : ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น. และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่๓/๒๕๕๓  ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 313 คน