ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2553
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 275 คน