ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมพลังมวลชนเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2552
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมพลังมวลชนเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 416 คน