ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.ท่างิ้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและการจัดทำบัตรคนพิการ
  รายละเอียด : โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม2552 - 30 มกราคม 2553 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว รายละเอียดต่างๆ ปรากฎตามเอกสารดังแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 392 คน