ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีที่ดินหลักฐาน ส.ค.1 ให้มาขอออกโฉนด หรือ น.ส.3 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีที่ดินหลักฐาน ส.ค.1 ให้มาขอออกโฉนด หรือ น.ส.3 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ หากพ้นกำหนดดังกล่าวท่านจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการยื่นคำร้องขอคำพิพากษาของศาลมาขอออกโฉนดที่ดินจึงจะสามารถดำเนินการออกโฉนดให้ท่านได้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 322 คน