ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พศ.2552
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 ในวันที่ 16 ตุลาคม พศ.2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 497 คน