ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลท่างิ้ว  ขอออกประกาศแจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ โดยให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน ติดต่อกองคลัง  เทศบาลตำบลท่างิ้ว เพื่อดำเนินการยกเลิกเช็คฉบับเดิมและขอออกเช็คฉบับใหม่ หากเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงินตามบัญชีแนบท้ายประกาศไม่มาติดต่อภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 ให้ถือว่าได้สละสิทธิ์ที่จะขอรับเช็คฉบับใหม่  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน