ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การออกบริการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ของตำบลท่างิ้วประจำเดือนมิถุนายน 2552
  รายละเอียด : อบต.ท่างิ้วจะออกบริการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลท่างิ้ว โดยแบ่งออกเป็นของ อบต.และ ผู้ที่ได้รับจากรัฐบาลตามนโยบายเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 23 -25 มิถุนายน 2552
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 331 คน